Alle informatie op de websites van de Zandvoortse Omroep Organisatie / ZFM Zandvoort – hierna te noemen: ZFM – heeft een informatief karakter. Alhoewel ZFM getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garanderen ZFM en/of haar (toe)leveranciers niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website.

ZFM accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat ZFM voorafgaand toestemming geeft. Alle rechten zijn voorbehouden aan ZFM.

Op de ZFM websites zijn diverse links te vinden naar websites die niet van ZFM zijn. ZFM is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

ZFM behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en raadt u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.