Menu

106.9 fm | Kabel 104.5 fm

Stemwijzer voor Zandvoort…

Stemwijzer voor Zandvoort Niet iedere kiezer leest alle verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Om de kiezer bij de lokale verkiezingen in maart 2018 te helpen bij zijn stemkeuze, is er een…

Stemwijzer voor Zandvoort Niet iedere kiezer leest alle verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Om de kiezer bij de lokale verkiezingen in maart 2018 te helpen bij zijn stemkeuze, is er een initiatief genomen om aan de hand van stellingen de keuze van de kiezer makkelijker te maken met “Stemadvies-Zandvoort.” De stellingen zijn op deze speciaal hiervoor ontwikkelde website gepubliceerd. Aan de hand van in hoeverre men er mee eens of oneens is, kan een duidelijk stemadvies gegeven worden. De redactie van de “Stemadvies-Zandvoort” kiest de onderwerpen die op dit moment in ons dorp spelen. Op basis hiervan zijn zo’n 90 stellingen gemaakt, die aan alle politieke partijen van Zandvoort zullen worden voorgelegd. Stellingen waarbij iedereen het eens of oneens is, zijn minder bruikbaar, dan stellingen waar veel verschil tussen de partijen zit. “Stemadvies-Zandvoort” streeft naar onafhankelijke en objectieve stellingen en uitslagen. In het kader van transparantie zullen ook de scores van iedere partij op de website gepubliceerd worden. Indien er sprake is van “sociaal wenselijk” invullen of afwijkingen van het verkiezingsprogramma, zal dit besproken worden met de desbetreffende partij. De partij krijgt dan gelegenheid om eventueel hun antwoord(en) te herzien, dan wel een verklaring te geven die vervolgens op de website gepubliceerd zal worden. Stemmen is voor iedereen persoonlijk. “Stemadvies-Zandvoort” gaat voorzichtig met gegevens om en zal geen persoonlijke gegevens verzamelen. Wel zullen statistische gegevens verzameld worden, waaronder hoe vaak de stemwijzer gebruikt is en hoe bepaalde stellingen onder de inwoners leven. Daarnaast zullen er extra maatregelen genomen worden om de website extra te beveiligen. De stemwijzer is te vinden op www.stemadvies-zandvoort.nl.
Posted: 2018-03-10 13:22:09

Lees verder ZFM App


ZFM Zandvoort

Studio
Tolweg 10A
023 5730393
Correspondentieadres
ZFM Zandvoort
Postbus 436
2040 AK Zandvoort
Mail de redactie

Frequenties

Ether 106.9 FM
Kabel 104.5 FM
Tekst-TV
Digitaal Kanaal 40
Analoog Kanaal 45
DAB+ kanaal 5c