GGD peilt gezondheid inwoners Kennemerland

Op donderdag 10 september heeft een grote groep inwoners in de regio Kennemerland een uitnodiging ontvangen om mee te doen met de GGD Gezondheidsmeter 2020. Dit is een groot vragenlijstonderzoek van…

Op donderdag 10 september heeft een grote groep inwoners in de regio Kennemerland een uitnodiging ontvangen om mee te doen met de GGD Gezondheidsmeter 2020. Dit is een groot vragenlijstonderzoek van GGD Kennemerland naar de gezondheid en leefgewoonten van inwoners vanaf 19 jaar, dat één keer in de vier jaar plaatsvindt. Wat houdt het onderzoek in Inwoners kunnen mee doen met het onderzoek door een vragenlijst in te vullen. Dat kan via internet of op papier. In de vragenlijst staan vragen over hun gezondheid, wat ze doen en hoe ze zich voelen. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd hoeveel ze bewegen, of ze mantelzorg geven en in hoeverre ze zich eenzaam voelen. Ook wordt gevraagd in hoeverre de Coronacrisis van invloed is op hun gezondheid en leefgewoonten. Sinds 2012 voeren alle GGD’en in Nederland dit onderzoek tegelijkertijd uit. De GGD’en werken daarbij samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de samenwerking geeft het onderzoek inzicht in de gezondheidssituatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dit maakt het mogelijk om de situatie in regio Kennemerland te vergelijken met die in andere regio’s en heel Nederland. Wie worden uitgenodigd Niet alle inwoners krijgen een brief. In de regio Kennemerland ontvangen ruim 55.000 mensen van 18 jaar en ouder een uitnodiging om mee te doen. Samen vormen zij een afspiegeling van de inwoners in de regio Kennemerland. Meedoen is vrijwillig. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidssituatie in de regio en het land, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die een brief krijgen mee doen met het onderzoek. Daarom nodigt GGD Kennemerland iedereen die de brief ontvangt van harte uit om mee te doen aan de Gezondheidsmeter. Wat gebeurt er met de resultaten Op basis van de resultaten kunnen gemeenten en GGD’en kijken wat nodig is om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Zoals activiteiten om bewegen te stimuleren of om eenzaamheid tegen te gaan. De resultaten van het onderzoek worden aan het einde van de zomer van 2021 bekend gemaakt via www.gezondheidsatlaskennemerland.nl Meer informatie Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.ggdkennemerland.nl/gezondheidsmeter
Posted: 2020-09-10 15:56:51

Lees verder ZFM app


Social

Frequenties

Ether 106.9 FM
Kabel 104.5 FM
Tekst-TV
Digitaal Kanaal 40
DAB+ kanaal 5c

Locatie

Studio
Tolweg 10A
023 5730393
Correspondentieadres
ZFM Zandvoort
Postbus 436
2040 AK Zandvoort