Zandvoort waar de Metropool de…

Zandvoort waar de Metropool de kust kust Zandvoort is met jaarlijks 5 miljoen bezoekers en 1 miljoen overnachtingen de belangrijkste badplaats van de metropoolregio Amsterdam. Om deze positie te…

Zandvoort waar de Metropool de kust kust Zandvoort is met jaarlijks 5 miljoen bezoekers en 1 miljoen overnachtingen de belangrijkste badplaats van de metropoolregio Amsterdam. Om deze positie te behouden en te versterken, heeft het kwaliteitsteam in opdracht van de gemeente een conceptvisie opgesteld met heldere richtlijnen waaraan de diverse plannen in de kuststrook moeten voldoen. Zo ontstaat er een kader voor de gewenste kwaliteit en functionaliteit voor zowel voor lopende als nieuwe, ruimtelijke als economische projecten in de kuststrook van Zandvoort. Het college heeft de conceptvisie ter inzage gelegd. Het kwaliteitsteam heeft daarbij de kuststrook in 3 sfeergebieden verdeeld. Ieder gebied heeft zijn eigen karakter, functie en gebruikers. De conceptvisie sluit aan op Zandvoorts ambities om zich te ontwikkelen als de badplaats voor de metropool en biedt heldere kaders om toekomstige lokale en regionale ontwikkelingen te sturen. De conceptvisie leest u hier en ligt ook voor 6 weken ter inzage op het Raadhuis, Swaluëstraat 2. Bewoners, partners, externe deskundigen worden uitgenodigd om hun zienswijze te geven. Waar mogelijk worden de reacties verwerkt in de visie, die vervolgens ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Zandvoort.
Posted: 2019-03-10 16:47:24

Lees verder ZFM app


  • Laatste update op .

Social

Frequenties

Ether 106.9 FM
Kabel 104.5 FM
Tekst-TV
Digitaal Kanaal 40
DAB+ kanaal 5c

Locatie

Studio
Tolweg 10A
023 5730393
Correspondentieadres
ZFM Zandvoort
Postbus 436
2040 AK Zandvoort