Nieuw coalitieakkoord…

Nieuw coalitieakkoord: Zandvoort sterk uit de crisis Vrijdag 26 juni hebben de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, PvdA en GBZ hun handtekening gezet onder het coalitieakkoord ‘Zandvoort: Samen…

Nieuw coalitieakkoord: Zandvoort sterk uit de crisis Vrijdag 26 juni hebben de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, PvdA en GBZ hun handtekening gezet onder het coalitieakkoord ‘Zandvoort: Samen sterk door de crisis’. De bedoeling is dat 30 juni de wethouders benoemd kunnen worden. Hiermee komt een einde aan de periode van instabiliteit die ontstond toen de raadsmeerderheid onder het vorige college wegviel. Coronafonds Een belangrijk punt uit het coalitieakkoord is een ‘coronafonds’ van € 10 miljoen. Hiermee zorgen ze dat ondernemers en inwoners klappen op kunnen vangen. Daarnaast komen er extra investeren zodat Zandvoort sterker uit de crisis komt. Dekking voor dit fonds wordt gevonden door het geplande duurzaamheidsfonds minder groot te maken dan oorspronkelijk bedoeld was. . Belastingen Een andere duidelijke afspraak die de coalitiepartijen hebben gemaakt is dat gemeentelijke belastingen niet omhoog gaan. Wonen De norm dat bij nieuwbouw 30% van de woningen een sociale huurwoning moet zijn, blijft bestaan. Wel wordt deze soepel toegepast bij de projecten Badhuisplein en Entree Zandvoort. Dit zorgt dat deze belangrijke projecten realiseerbaar blijven. De wachtlijsten voor sociale woningen worden verder aangepakt door meer nadruk te leggen op doorstroming én door de voorrang voor statushouders op deze woningen af te schaffen. Ambtelijke fusie Er komt een einde aan het ongebreideld groeien van de kosten van de ambtelijke fusie met Haarlem. Er komt een duidelijk budgetplafond, waardoor extra capaciteitsuitbreidingen en overige groei van de vergoeding niet meer plaats zullen vinden. Daarnaast komt er meer aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Regels De coalitie gaat voortvarend aan de slag om regeldruk aan te pakken. Nog dit jaar beginnen we met de pilot deregulering, gericht op het ontlasten van ondernemers en inwoners. Zo komt er een meldpunt, waar zij kunnen aangeven welke regelgeving overbodig is en welke procedures eenvoudiger kunnen. College Er komen wederom 3 wethouders die samen met burgemeester David Moolenburgh het college compleet maken. Dat zijn voormalig wethouders Ellen Verheij (VVD) en Gert-Jan Bluijs (CDA) en een derde wethouder (D66), waarvan de naam momenteel nog niet bekend is. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 30 juni worden zij geïnstalleerd.
Posted: 2020-06-26 11:14:52

Lees verder ZFM app


Social

Frequenties

Ether 106.9 FM
Kabel 104.5 FM
Tekst-TV
Digitaal Kanaal 40
DAB+ kanaal 5c

Locatie

Studio
Tolweg 10A
023 5730393
Correspondentieadres
ZFM Zandvoort
Postbus 436
2040 AK Zandvoort