Ooit begonnen als illegale piratenomroep en nu al meer dan 30 jaar hét geluid van Zandvoort. Onze lokale omroep van Zandvoort heeft een roemrucht verleden.

Met bijna veertig vrijwilligers is ZFM Zandvoort één van de grootste vrijwilligersorganisaties in Zandvoort.
Wij zenden 7 dagen per week, 24 uur per dag uit op radio en TV.

Stichting Zandvoortse Omroep Organisatie (ZOO), zoals ZFM Zandvoort officieel heet, heeft een bestuur en Programma Bepalend Orgaan (PBO).

Dagelijks Bestuur
Het bestuur van de Stichting ZOO bestaat uit de volgende personen:
– Mareen Bal (Voorzitter)
– Harry Lemmens (Penningmeester)
– Rob de Graaf (Marketing)

Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)
Volgens de eisen van de Mediawet heeft elke omroep, dus ook ZFM Zandvoort een Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO).

Het PBO heeft als taak het programmabeleid van ZFM Zandvoort vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.
De samenstelling van het PBO moet representatief zijn voor de belangrijkste in de gemeente Zandvoort voorkomende maatschappelijke, culturele en godsdienstige stromingen.
Op die manier heeft het PBO een sterke binding met het publiek waar de omroep zich op richt.


PBO-leden van de Stichting Zandvoortse Omroep Organisatie:
– Hilly Jansen, voorzitter
– Arie Koper
– Rob Smits
– Martin van Galen
– Islam Shaban (aspirant-lid)
– Bep Zwerus (aspirant-lid)
– Hans Reijmer (aspirant-lid)