Menu

106.9 fm | Kabel 104.5 fm

Gift niet van invloed op…

Gift niet van invloed op besluitvorming Watertorenplein De gift die de Ouderen Partij Zandvoort heeft ontvangen heeft geen invloed gehad op de besluitvorming rond het Watertorenplein. Die conclusie…

Gift niet van invloed op besluitvorming Watertorenplein De gift die de Ouderen Partij Zandvoort heeft ontvangen heeft geen invloed gehad op de besluitvorming rond het Watertorenplein. Die conclusie trekt het onderzoeksbureau BING dat in opdracht van de Gemeente Zandvoort een onderzoek heeft gedaan naar de schenking aan de grootste raadsfractie van de gemeenteraad in Zandvoort. Afgelopen zomer heeft de gift van € 4500 tot de nodige commotie geleid. Na een ingelaste raadsvergadering vertrekt wethouder Gerard Kuipers van D66 Zandvoort en moet verantwoordelijk wethouder Joop Berendsen van het Watertorenplein diep door het stof. Na de raadsvergadering verdwijnt het Watertorenplein uit de portefeuille van Berendsen en komt terecht bij wethouder Gert-Jan Bluijs. Op verzoek van D66 Zandvoort komt in een latere raadsvergadering een voorstel aan de orde om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de schijn van belangenverstrengeling. Dit voorstel krijgt ook de steun van de OPZ. Het onderzoeksbureau BING krijgt naar aanleiding van die motie in de gemeenteraad de opdracht om onderzoek te doen naar de schenking van € 4500 aan OPZ door een belanghebbende bij het plan Watertorenplein. Het bureau komt tot de conclusie dat deze gift geen invloed heeft gehad op de besluitvorming over dat plan en dat er ook geen juridische consequenties zijn te verwachten. In het persbericht van de gemeente stelt het Zandvoortse college dat zij het rapport een goed gedocumenteerd en leesbaar vinden met duidelijke conclusies. Het college onderschrijft deze conclusies en neemt de aanbevelingen in het rapport van het bureau over, omdat het Zandvoortse gemeentebestuur passend vinden. Het rapport en het collegebesluit daarover zijn op donderdag 29 november 2018 openbaar geworden en zullen worden besproken in de raadscommissie op dinsdag 4 december 2018 om 19 uur.
Posted: 2018-11-29 12:34:38

Lees verder ZFM App


ZFM Zandvoort

Studio
Tolweg 10A
023 5730393
Correspondentieadres
ZFM Zandvoort
Postbus 436
2040 AK Zandvoort
Mail de redactie